Nova sušara na gas u Adi 2018

Biznis Park, Bački Petrovac-Business Park, Bački Petrovac-Nova sušara na gas u Adi 2018

 Firma "Agrogrnja" se u prethodnom periodu opredelila da investira u novu sušaru na gas, u svom predstavništu u Adi, kako bi bila u mogućnosti da osuši žitarice i uljarice koje nabavlja od svojih kooperanata/saradnika.

Nova sušara na gas je uspešno montirana 21.08.2018. i od sada će biti moguće sušenje svih poljoprivrednih proizvoda, sa minimalnim gubicima i maksimalnom iskorišćenošću energije.

Fotografije sušare možete pogledati na ovom linku.