Potencijal

U skladu sa potrebama, politikom razvoja ustanovili smo potencijal koji je neophodan svakoj kompaniji koja želi da napreduje. Prirono okruženje i potencijal ovom prilikom nam je u tome pomoglo.

  • Plodno i ekološki čisto zemljište
  • Obučeni kadrovi
  • Savremena oprema i moderna tehnologija
  • Magacinski prostor za skladištenje gotove uvrećane robe i žitarica u rinfuznom stanju
  • Silios i sušara
  • Kolska elektronska vaga
  • Laboratorija
  • NIT analizator "Infratec 1241"