Uvoz, izvoz i posredovanje u međunarodnoj trgovini

Bavimo se izvozom sledećih roba:

- kukuruza
- pšenice
- kukuruzne prekrupe
- repinog rezanca
- svih žitarica i uljarica i njihovih prerađevina
- sojine sačme
- suncokretove sačme

Sve gore navedene robe, izvozimo u neke od sledećih država;

- Bosna i Hercegovina
- Makedonija
- Crna Gora
- Slovačka
- Italija
- Hrvatska

Takođe, bitan segment našeg poslovanja, je i izvoz merkantilnih roba Dunavom, do Konstance, posredstvom našeg Silo-port-a u Beočinu.
Na ovakav način, veliku većinu boljih prodajnih cena koje ostvarimo preko izvoza, prenosimo na naše kooperante.