Ugovaranje poljoprivredne proizvodnjeVeć na početku svake godine vršimo ugovaranje poljoprivrednje proizvodnje, a sve u cilju kako bi naši kooperanti imali siguran plasman proizvedenih poljoprivrednih proizvoda.

Obezbeđujemo sve vrste repromaterijala po vrlo povoljnim cenama sa mogućnošću kupovine za gotvinu, paritetnog ili finansijskog zaduživanja.

Vrste repromaterijala, koje obezbeđujemo našim kooperantima, su:

- semenska roba
- mineralna đubriva
- đubriva za folijarno prihranjivanje
- hemijska zaštitna sredstva

Sav repromaterijal, koji plasiramo ka našim kooperantima, je vrhunskog kvaliteta od raznih renomiranih domaćih i stranih proizvođača.

Svi naši kooperanti, imaju mogućnost da sa nama ugovore poljoprivrednu proizvodnju, za neku od sledećih kultura:

- ječam
- uljana repica
- pšenica
- suncokret
- soja
- kukuruz